13, నవంబర్ 2015, శుక్రవారం

(అ) ధైర్యం

చీకటికి ఒక  రూపం లేదు
వెలుగు అరిపోవటం తప్ప
భయం బ్రతికేది
ధైర్యం లేదన్న ధైర్యం తో కదా?
సూర్యుడస్తమించకా!
సూర్యోధయం రాదా?

నిన్నగా  మారె తెగింపులో
సగం ఉన్న చాలు
రేపు అనే దీపానికి
ఊపిరుధగలవు

సానకు వెరవని  వజ్రం
కొలిమిని దాటినా కనకం
విలువకు అంతుందా?

శ్రమ తెలిసిన వాడికి
పలితంతో పనేముంది
అనుభవం గడించే వాడికి
తెలివికి కొదువె ముంది

శ్రమతో చెమట చిందితే
నుదుటి రాత చెదరదా?
ఉన్నత లక్ష్యం నీదైతె
అపజయం అదిరి పడదా?
విజయం నిన్ను చేరదా!

21, జూన్ 2015, ఆదివారం

తండ్రి మనసు

నువ్వు పుట్టింది మొదలు
నాలో పెద్దరికాన్ని లేపావు
నా భాద్యతను పెంచావు
నా భాల్యం తిరిగి తెచ్చావు
నన్ను నా తండ్రిని చేశావు

నా మనసుకు కలవరం
ఏదో తెలియని పలవరం
నన్ను ముంచింది
పెద్దవాడినన్న బెంగ తోలచింది
నీ బోసి నవ్వు ముందు
నా యవ్వనం అలసింది
తండ్రి నన్న గర్వం గెలిచింది

పని నుంచి ఇంటికి రాగానే
నన్ను అంటుకు తిరిగే నువ్వు
క్షణ కాలం కానరాక పొతే
ప్రాణాని కై వెతుకులాట
తట్టుకోలేను రా నీ దోబూచులాట

విసుగు తో నాన్న మందలిస్తే
మనసు చిన్న చేసుకోకు
నాన్నను మర్చి పోకు
నాన్న ప్రాణం నీలో ఉంది
నువ్వు లేకుంటే
నాన్నకు ఇంకేముంది

మాయదారి జ్వరం నీకు సోకినపుడు
మీ అమ్మ శోకం లో మునిగినప్పుడు
నాన్న దైర్యం చూసి అబ్బురపడకు
మీ అమ్మను మభ్యపెట్టి
దేవున్ని ఎంతగా మొక్కానో 
ఎన్ని వాగ్దానాలు  చేసానో 
నీ పసి మనసుకు తెలుపలేను
నువ్వు నీరసిస్తే క్షణం నిలవలేను

నువ్వు తప్పు చేస్తే మందలించి
మొండిగా ఉంటె దండించి
నేనంటే భయం పెట్టింది
నా గొప్ప కోసం కాదు
దాంట్లో ఎ సంతోషం లేదు
నీతో ప్రేమగా ఉన్నా క్షణం ముందు
దేనికి విలువ లేదు

నువ్వు ఎందులో వెనుకబడ్డ
నేను ఓడిపోయినా భావన,
నువ్వు దిగులు పడితే
నాలో పట్టుదల,
పెరిగి పోతాయి !
నీకు అన్ని  అందించాలని
నీకై ఎన్నో సాదించాలని
నాన్న ఇంటి పట్టున లేడని
ఆపార్ధం చేసుకోకు
నువ్వంటే ఇష్టం లేదని అనుకోకు

నాకన్నా నువ్వు గొప్పగా ఉండాలని
కోరినవన్నీ నీకు దొరకాలని
నీకు దొరకకుండా యంత్రంగా మారాను
కాని మనసు లేని యంత్రాన్ని కాను
నువ్వు లేకుంటే
నా జీవితంలోకి రాకుంటే
ఈ నాన్న ఇలా ఉండేవాడు కాదు
ఏ  మాత్రం ఎదిగే వాడు కాదు

నా కన్నా గొప్పగా ఎదగాలని
నిండుగా నువ్వు వెలగాలని
నన్ను మించిన తండ్రివి కావాలని
ఈ తండ్రి ఆశ
తీరుస్తావు కదూ !!

2, జూన్ 2015, మంగళవారం

తెలంగాణ కోరిక తిరని

తెలంగాణకు తెల్లారింది
గుండె కోత చల్లారింది 
అర్ధ శతాబ్దాతపు  పోరాటం 
సొంత గూటికై  ఆరాటం 
ఇన్నాళ్ళకు తీరింది 
కొత్త బాసలు చేసింది
తీపి ఆశలు రేపింది

ఇకనయిన వలసలు అలసిపోని
ఆకలి కేకలు సమసి పోని
యువత  పనితో సతమతమయి పోని
బాల్యం కలలు మిగలక పోని
ప్రతి ఇంటా ప్రజా సేవకుడు  పుట్టి
అధికారం పలుచనయి పోని
కులం, మతం చులకనయి పోని
ప్రాంతల గ్రహణం ప్రతిభను విడి
వెలుగు చూడని , తన స్థానని నిలుపని

విషం కక్కి అచేతనం చేసె అవని
అక్కర తిరి పోని
రేపటికి రెక్కలు చక్కబడి పోని
మూలపడిన మగ్గాలు పగ్గాలు తొడగని
చితికి పోయిన కార్మికుడు
సిగ్గును కాపాడని
కాలన్ని సవాలు చేసే రైతు పుట్టని
నిలువ నీరుతో  సాగు సాగాని
పాడి పంటతో సిరులు పండని
ఆత్మహత్యలకు ఆయువు నిండని

హేళనయిన భాష ఘోష తిరని
అలుపులేక నిస్సిగ్గుగా  పలుకని
తన మాధుర్యం లోకానికి  తెలుపని
మాసిపోతున్న దాయము తిరిగి రాని
పరాయి ప్రభావం పారిపోని
ఈ నెత్తురు లక్షణం ఎప్పటికి నిలిచిపోని

ఈ ధైర్యం ఇంకా రెట్టింపు కాని
ఈ పోరాటం ఇకముందు కూడ సాగని
ప్రతి కోరిక అలసిపోక తిరని
అనుకున్న లక్ష్యాలు చేరని
ఈ కొత్త రాష్ట్రం ఆదర్శంగా మారని
తెలంగాణ కోరిక తిరని