2, జూన్ 2015, మంగళవారం

తెలంగాణ కోరిక తిరని

తెలంగాణకు తెల్లారింది
గుండె కోత చల్లారింది 
అర్ధ శతాబ్దాతపు  పోరాటం 
సొంత గూటికై  ఆరాటం 
ఇన్నాళ్ళకు తీరింది 
కొత్త బాసలు చేసింది
తీపి ఆశలు రేపింది

ఇకనయిన వలసలు అలసిపోని
ఆకలి కేకలు సమసి పోని
యువత  పనితో సతమతమయి పోని
బాల్యం కలలు మిగలక పోని
ప్రతి ఇంటా ప్రజా సేవకుడు  పుట్టి
అధికారం పలుచనయి పోని
కులం, మతం చులకనయి పోని
ప్రాంతల గ్రహణం ప్రతిభను విడి
వెలుగు చూడని , తన స్థానని నిలుపని

విషం కక్కి అచేతనం చేసె అవని
అక్కర తిరి పోని
రేపటికి రెక్కలు చక్కబడి పోని
మూలపడిన మగ్గాలు పగ్గాలు తొడగని
చితికి పోయిన కార్మికుడు
సిగ్గును కాపాడని
కాలన్ని సవాలు చేసే రైతు పుట్టని
నిలువ నీరుతో  సాగు సాగాని
పాడి పంటతో సిరులు పండని
ఆత్మహత్యలకు ఆయువు నిండని

హేళనయిన భాష ఘోష తిరని
అలుపులేక నిస్సిగ్గుగా  పలుకని
తన మాధుర్యం లోకానికి  తెలుపని
మాసిపోతున్న దాయము తిరిగి రాని
పరాయి ప్రభావం పారిపోని
ఈ నెత్తురు లక్షణం ఎప్పటికి నిలిచిపోని

ఈ ధైర్యం ఇంకా రెట్టింపు కాని
ఈ పోరాటం ఇకముందు కూడ సాగని
ప్రతి కోరిక అలసిపోక తిరని
అనుకున్న లక్ష్యాలు చేరని
ఈ కొత్త రాష్ట్రం ఆదర్శంగా మారని
తెలంగాణ కోరిక తిరని

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి