10, సెప్టెంబర్ 2012, సోమవారం

భార్య

నువ్వు నా జీవితంలో వచ్చినది మొదలు
నాలో ఎంతో మార్పు 
నాలో నాకే తెలియని ఓర్పు 
నీ  సాంగత్యం నాకు ఎంతో  ఓదార్పు 
నువ్వు నాపై చూపే శ్రద్దలో అమ్మతనం 
నాకు వండి పెట్టాలనే తపనలో ఎంతో  కమ్మతనం 

చిన్న మంచి మాటతో మంచుల కరిగిపోతావు 
నా కరుకతనాని కబలించేస్తావు 
అర్ద బాగామయిన నిన్ను ఎంతో అశ్రద్ధ చేస్తాను 
నువ్వు చెప్పే జాగ్రత్తలు చాదస్తం చేస్తాను 
నాకంత తెలుసనీ కన్నెర చేస్తాను 
నీ  కన్నీరు కళ్ళ చూస్తాను 
అయిన యింకిపోదు నాపై నీ ప్రేమ 

ఎన్ని సార్లు వెక్కిరించిన
ఎన్ని మార్లు నిన్ను తక్కువ చేసిన 
నా గొప్పతనం తగ్గనివు 
నా ముర్కత్వం భయటపడనివు 
కాస్తూనే ఉంటావు కంటి పాపల 

వంకలేతికి తిడుతుంటే భరిస్తావు 
ఏంతో  ఓపికగా సంజాయిషీ యిస్తావు 
పసితనం విడని నా తప్పుల్ని 
పాపాయి తప్పులుగా సర్దేస్తావు 

నిలకడ లేని నా మనసు చేసే తప్పులు 
నేను చెప్పే మాటలతో ఒప్పులయి పోతాయి 
అది నా గొప్పతనం కాదని
నీ  గోప్పమనసని నాకు తెలుసు 

నా అహం నీ  ఓర్పును హరించిన 
నా  పురుషాదిఖ్యం  నీ  మనసను గాయపరచిన 
నన్ను ఆదరించటంలో మార్పేమీ ఉండదు నీలో 
అందుకేనా?   నన్ను తండ్రిని చేసావు !
నా జివితన్ని పరిపూర్ణం చేసావు 

నువ్వు దూరమయినప్పుడు తెలుస్తుంది 
నీ  విలువేంటో,  నీ  తోడూ నా కెందుకో
దేవుడు నాపై జాలిపడి ఉంటాడు
అందుకే నిన్ను నా తోడును చేసాడు

నువ్వు కన్నా కలలు కొన్నయిన తీర్చటానికి 
నిన్ను భద్రత భావంలో ముంచటానికి 
నాకు శక్తిని,  తెలివిని యిమ్మని 
అ దేవుణ్ణి వేడుకుంటాను 

నీ  ప్రేమ ముందు , నీ  ఓర్పు ముందు 
ఎప్పుడు ఓడి పోతాను 
ఓడి పోవటంలో ఇంత ఆనందం ఉందని 
నా కిప్పుడిపుడే తెలుస్తోంది.