10, సెప్టెంబర్ 2012, సోమవారం

భార్య

నువ్వు నా జీవితంలో వచ్చినది మొదలు
నాలో ఎంతో మార్పు 
నాలో నాకే తెలియని ఓర్పు 
నీ  సాంగత్యం నాకు ఎంతో  ఓదార్పు 
నువ్వు నాపై చూపే శ్రద్దలో అమ్మతనం 
నాకు వండి పెట్టాలనే తపనలో ఎంతో  కమ్మతనం 

చిన్న మంచి మాటతో మంచుల కరిగిపోతావు 
నా కరుకతనాని కబలించేస్తావు 
అర్ద బాగామయిన నిన్ను ఎంతో అశ్రద్ధ చేస్తాను 
నువ్వు చెప్పే జాగ్రత్తలు చాదస్తం చేస్తాను 
నాకంత తెలుసనీ కన్నెర చేస్తాను 
నీ  కన్నీరు కళ్ళ చూస్తాను 
అయిన యింకిపోదు నాపై నీ ప్రేమ 

ఎన్ని సార్లు వెక్కిరించిన
ఎన్ని మార్లు నిన్ను తక్కువ చేసిన 
నా గొప్పతనం తగ్గనివు 
నా ముర్కత్వం భయటపడనివు 
కాస్తూనే ఉంటావు కంటి పాపల 

వంకలేతికి తిడుతుంటే భరిస్తావు 
ఏంతో  ఓపికగా సంజాయిషీ యిస్తావు 
పసితనం విడని నా తప్పుల్ని 
పాపాయి తప్పులుగా సర్దేస్తావు 

నిలకడ లేని నా మనసు చేసే తప్పులు 
నేను చెప్పే మాటలతో ఒప్పులయి పోతాయి 
అది నా గొప్పతనం కాదని
నీ  గోప్పమనసని నాకు తెలుసు 

నా అహం నీ  ఓర్పును హరించిన 
నా  పురుషాదిఖ్యం  నీ  మనసను గాయపరచిన 
నన్ను ఆదరించటంలో మార్పేమీ ఉండదు నీలో 
అందుకేనా?   నన్ను తండ్రిని చేసావు !
నా జివితన్ని పరిపూర్ణం చేసావు 

నువ్వు దూరమయినప్పుడు తెలుస్తుంది 
నీ  విలువేంటో,  నీ  తోడూ నా కెందుకో
దేవుడు నాపై జాలిపడి ఉంటాడు
అందుకే నిన్ను నా తోడును చేసాడు

నువ్వు కన్నా కలలు కొన్నయిన తీర్చటానికి 
నిన్ను భద్రత భావంలో ముంచటానికి 
నాకు శక్తిని,  తెలివిని యిమ్మని 
అ దేవుణ్ణి వేడుకుంటాను 

నీ  ప్రేమ ముందు , నీ  ఓర్పు ముందు 
ఎప్పుడు ఓడి పోతాను 
ఓడి పోవటంలో ఇంత ఆనందం ఉందని 
నా కిప్పుడిపుడే తెలుస్తోంది. 

24, జూన్ 2012, ఆదివారం

నాకో నిజం తెలిసింది !!! - 1

నాకో నిజం తెలిసింది
ఎన్ని చేసిన ఎ ఒక్కరిని మనల్ని
ప్రేమిం చేల చేయలేమని
వారిని మనం  ప్రేమించటం  తప్ప 
మనల్ని ప్రేమించటం వారి ఇష్టమని

నాకో నిజం తెలిసింది
కొందరిని ఎంత ఇష్టపడిన ఎంత గౌరవించిన
అదే గౌరవం అదే ఇష్టం మనకు దొరకదని

నాకో నిజం తెలిసింది
ఎంత ప్రాణ స్నేహితులయినా మనల్ని భాదిస్తారని
వారిని క్షమించాలనినాకో నిజం తెలిసింది
నమ్మకం ఏర్పడటానికి ఏళ్ళు పడితే
అది పోవటానికి క్షణం చాలని

నాకో నిజం తెలిసింది
ఎదుటి వారి గోప్పతో పోల్చుకోక
మన గొప్ప తెలుసుకోవాలని దానిలో ఇంకా గొప్పగా రాణించాలని

నాకో నిజం తెలిసింది
పని చేసే వాడే తప్పులు చేస్తాడని
తప్పులు చేసే వాడికే అనుభవం వస్తుందని

నాకో నిజం తెలిసింది
మనం ఈ రోజు చేసే పనులే
మన రేపు నిర్ణయిస్తాయని

నాకో నిజం తెలిసింది
విమర్శించే వాడికి జీవితం దుర్బరమని
అస్వాదించేవాడికి  అదే జీవితం అద్బుతమని

నాకో నిజం తెలిసింది
దనవంతుడంటే  ఎక్కువ దనం  ఉన్నవాడు కాదని
దాని అవసరం లేని వాడని
  
నాకో నిజం తెలిసింది
ఎవరితోనంయిన గొడవ పడితే  వెంటనే కలిసి పోవాలని
లేదంటే తిరిగి మనకు అవకాశం రాకపోవచ్చని

నాకో నిజం తెలిసింది
కొన్ని సార్లు నిజమయిన ప్రేమ నిస్తేజంగా,
నిస్సారంగా ఉంటుందని
అవసర మయినప్పుడు వికసిస్తుందని

నాకో నిజం తెలిసింది
మన వయస్సెంత ఉన్న
అలసి పోగానే అమ్మ, భయం వేసినప్పుడు నాన్న
గుర్తుకోస్తారని